Průběh terapie

Při úvodním povídání mi sdělíte problém/y, které byste chtěli vyřešit a zakrátko se pustíme do práce.
Budete mít zavřené oči (abyste sám/a sebe lépe vnímal/a), ale budete plně při vědomí. Následně najdeme
příčiny vašich problémů a zpracujeme je. Na konci probíhají kontroly, abychom si oba byli jisti, že je váš
problém vyřešený a že se cítíte dobře. Mám zkušenost, že čím víc je člověk rozhodnutý pro změnu, tím
lepších výsledků i dosahuje. Terapie zpravidla trvá 2-4 hodiny, probíhá v soukromí a veškeré informace
jsou naprosto důvěrné.